Så här fungerar felanmälan
Vid felanmälan kontaktar du i första hand din tjänsteleverantör.
Kontrollera din utrustning
Innan du gör en felanmälan är det bra om du startar om din utrustning, tjänstefördelaren, datorn, router, tv-box etc. När du har dragit ut alla strömsladdar väntar du ca 10 minuter innan du kopplar in dem igen.
Så här går en felanmälan till:
  • Kontakta din tjänsteleverantör.
  • Tjänsteleverantören felsöker tillsammans med dig över telefon.
  • Tjänsteleverantören löser ditt problem eller upptäcker att det eventuellt kan vara fel i accessnätet eller fastighetsnätet.
  • Tjänsteleverantören kontaktar i sin tur stadsnätet för att göra en felanmälan.
  • Stadsnätet felsöker och lämnar besked till tjänsteleverantören med felsökningsresultat.
  • Tjänsteleverantören återkommer till dig med besked.