Vår verksamhet


Verksamheten för Halmstads stadsnät AB skall enligt bolagsordningen vara följande

Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nät. Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor. Likaså ska tjänsteleverantörerna få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det. Nätet skall möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.

Vision - ett uppkopplat Halmstad 2020

Bolaget ska skapa förutsättningar för 90 % av hushållen i samtliga tätorter inom Halmstads kommun att ha möjlighet att vara uppkopplade med minst 100 Mbit/s senast 2020.

Öppet och lokalt nät

Halmstads stadsnät AB är en lokal leverantör av infrastruktur för datakommunikation, vi verkar för att alla boende och företag i Halmstads kommun, på lika villkor, ska få tillgång till såväl befintliga som kommande kommunikationstjänster. Halmstads stadsnät levererar inga egna tjänster utan låter istället marknadens olika leverantörer marknadsföra sig och sälja sina produkter i vårt nät. På detta sätt uppnår vi full konkurrens mellan de olika leverantörerna vilket gynnar dig som ansluten kund genom ett brett tjänsteutbud och lägre priser. Via våra samarbetspartners och vår branschorganisation kan vi dessutom erbjuda rikstäckande kommunikationslösningar till dig som har verksamhet på flera orter. Som en del av Halmstad kommun arbetar vi aktivt med Halmstad kommuns vision Hemstaden – Kunskapsstaden – Upplevelsestaden.
Hemstaden – Vi är en kommun där människor möts - med trygghet, respekt och kärlek. Kunskapsstaden - Vi bygger en stad där människor växer - genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.
Upplevelsestaden – Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.