Hur blir man tjänsteleverantör?


Halmstads stadsnät är en öppen marknadsplats där tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor, såväl nationella, regionala som lokala leverantörer. Vi levererar en lång rad olika typer av nätburna tjänster i olika kategorier både till hushåll och företag. Från Internet och TV till säkerhetstjänster, drifttjänster och samhällstjänster.
Milstolparna för att bli tjänsteleverantör i Halmstads stadsnät är:
  • Teckna samarbetsavtal med oss och definiera tjänsten

  • Definiera en tidpunkt för försäljningsstart

  • Definiera en tidpunkt för leveransstart

  • Du får synas i stadsnätets välbesökta Tjänsteguiden, med dina erbjudanden

  • Du får tillgång till adressdata till anslutna adresser via en marknadsdatabas
  • Du kan leverera till ett eller flera stadsnät, valet är ditt.

Leverera i Halmstads stadsnät


Om du har en lokal tjänst och bara vill leverera i Halmstad, kontaktar du oss för att teckna avtal.

Leverera i flera stadsnät


Vi samverkar med andra öppna stadsnät via den nationella knutpunkten Stadsnätsportalen. Alla tjänsteleverantörer som vill leverera i ett eller flera nät loggar in i Stadsnätsportalens Tjänstekanon och administrerar och skjuter ut sin tjänsteinformation till alla stadsnätswebbar. Enkelt och smidigt.

Avtalsprocess


Processen för att teckna samarbetsavtal vill vi gärna driva så pass tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Vi tycker att det är viktigt att klargöra varandras förväntningar och förutsättningar för en lyckosam tjänsteförsäljning.
 
logo
 
Genom att leverera dina tjänster på de öppna stadsnäten når du många utan höga investeringskostnader. Kliv ombord och åk med oss.

Läs mer om hur du blir leverantör i flera nät