Fiber till alla


group-of-people-1645356_12
Fiber kallas ofta den femte infrastrukturen efter bland annat vägnät, järnvägar, vatten/avlopp och elnätet.

Så här ansluter vi

Halmstads stadsnät fiberansluter fastigheter inom Halmstads kommun. Vi ser också till att tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster över vårt fibernät.
Exakt hur anslutningen går till varierar lite mellan olika typer av fastighetsägare (ex. kommersiella fastigheter, hyresfasigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och enskilda villor) Mer info hittar du i undermenyn för respektive kategori.

Avgift för anslutningen

Anslutningsavgiften är en engångskostnad på 6 800 kr. Det priset gäller när vi erbjuder fiberanslutningar inom ett specifikt område och under en begränsad period. Därefter har man en basavgift på 125 kr/månad inom tätort och 165 kr/månad utanför tätort. Kapaciteten in i fastigheten är 1000 Mbit/s. I priset ingår inga tjänster, kostnaden för Internet, TV eller Telefoni tillkommer. Om man vill ansluta sig när vi inte har erbjudande i ett område, så kostar en efteranslutning 20 000 kr, om det är möjligt att utföra en anslutning. Basavgiften varje månad tillkommer även på efteranslutningar.

Slutanvändarna köper tjänster direkt från våra tjänsteleverantörer

Det betyder att vi inte tecknar några tjänsteavtal med företag och hushåll. Var och en väljer fritt vem de vill köpa tjänster av och tjänsterna betalas direkt till vald tjänsteleverantör.
ANSLUT DIG