omhalmstad

Miljöarbete


LED-lysrör

Under 2012 påbörjades en utbytesplan av kontorets lysrör till LED-lysrör. Utbytet kommer att ske under en tre-årsperiod och skall vara avslutat 2014. Totalt är det 242 st belysningspunkter som omfattas av bytet. Traditionella lysrör innehåller kvicksilver eller andra tungmetaller vilket nu försvinner. Bytet av belysningspunkter är en del av de miljösatsningar som bolaget gör för att bidra till Halmstad kommuns konkretiserade miljömål 2020.

CSR-projekt-Corporate Social Responsibility


I ett samarbete med HFAB är Halmstads stadsnät med i ett CSR projekt som handlar om företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Utsläppsrätter

Halmstads stadsnät stödjer Naturskyddsföreningens klimatarbete genom att bidra till att minska utsläppen av klimatpåverkande växthusgaser.
#inlineditbutton