Miljö och ansvar


Tillsammans med HFAB samarbetar Halmstads stadsnät kring ett CSR-projekt (Corporate Social Responsibility) som handlar om att verka för ett mer inkluderande samhälle och en renare miljö. CSR-projektet rör bland annat frågor som mänskliga rättigheter och miljöpåverkan.

Ansvar för klimatet

Genom att vi levererar ett väl fungerande och utbyggt fibernät blir det enklare för människor att träffas på distans. Oavsett om det gäller arbete eller att hålla kontakten med nära och kära bidrar det till färre resor och minskade utsläpp av koldioxid. Dessutom bidrar vi med följande:
Entreprenadmaskinerna som används under grävarbeten måste ha Euro 5 som lägsta miljöklass och de ska gå på fossilfri Diesel (HVO 100).
   
Alla våra tjänstebilar är elbilar.
Vi använder bara närproduceras kablar. De tillverkas i i Åled och småländska Grimsås.
   

Både inomhus och utomhuskablarna uppfyller kraven enligt EU-direktivet RoHS (restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment) och REACH-förordningen (registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier).
Fiberkablarna är fria från halogen.

Vi använder enbart LED-lysrör till våra belysningspunkter för att bidra till minskad mängd utsläpp av kvicksilver och andra tungmetaller som finns i standardlysrör.

HSAB och det sociala ansvaret

Hos oss är det viktigt att alla anställda trivs och har en god och trygg arbetsmiljö. Vi är för alla människors lika värde och emot all form av diskriminering, både inom vårt bolag och för hela samhället. På HSAB värnar vi om mångfald, jämställdhet och utveckling för våra anställda och våra kunder.
  • HSAB stöttar HBK:s projekt Kompissnack
Halmstad stadsnät är stolta sponsorer av Halmstads BK:s projekt Kompissnack. Ett arbete som går ut på att spelare från HBK snackar med barn och unga i Halmstad om bland annat mobbing, vänskap, klimatångest och psykisk ohälsa. Kompissnack är en del i HBK:s satsning #Framåt med fokus på att förebygga ensamhet, främja integration, jämställdhet och god psykiska hälsa bland unga. HSAB stöttar arbetet ekonomiskt under 2021 då projektet är i linje med vad vi som bolag står för – mångfald, jämställdhet och alla människors lika värde.
Mer info: Kompissnack