Fiber till lägenheten


Ett öppet fibernät är framtiden med obegränsad prestanda. Även om din fastighetsägare inte är intresserad ännu, kan du vara med och påverka. Bor du i en hyresrätt hos en privat fastighetsägare rekommenderar vi att du pratar med dina grannar om att ett intresse finns. Om det är flera hyresgäster i din fastighet som visar intresse kan det vara signalen som får fastighetsägare att besluta om att ansluta sig till Halmstads stadsnät.

Var med och påverka

Till höger hittar du färdiga intresselistor med kort information om Halmstads stadsnät. Ladda hem och skriv ut önskat material, skriv sedan under med ditt namn. Du väljer själv hur du kan få med dig dina grannar, kanske lägga information och intresseanmälan i brevlådorna eller sätta upp en kortare information med intresselista i trappuppgången. När du fått in tillräckligt många intresseanmälningar lämnar du över listan till din hyresvärd. Intresseanmälningarna är inte bindande, men kan vara ett bra sätt att övertyga din fastighetsägare om att många är intresserade av en fiberanslutning.

Min lägenhet är ansluten

För att tv, internet och telefoni ska fungera när du flyttar in i din lägenhet är det bra om du beställer dina tjänster i god tid. Från det att du har beställt en tjänst tills dess att du kan använda den kan det ta upp till 10 dagar, även om det ofta går snabbare än så. Vill du flytta med ditt gamla telefonnummer så tar det ytterligare några dagar.