Filmer från Halmstads stadsnätVad är fiber?

Från avtal till internet

En kund berättar om sin fiberanslutning

Reklamfilm för Halmstads stadsnät 20 sek

Relamfilm för Halmstad stadsnät 10 sek