Driftinformation


Alla kända driftstörningar och planerande avbrott publiceras på länken nedan.

Säkert nät

Nätet har hög driftsäkerhet och redundans, det vill säga om en fiberledning skulle skadas så tar trafiken automatiskt en annan väg. Alla områdesnoder har minst två anslutningar till backbonenätet. Driftsäkerheten är hög och tillgängligheten i nätet är 99,8%.

Planerad störning


Till höger publicerar vi alla planerade störningar, såsom underhållsarbete, planerade elavbrott eller liknande.

Ej publicerad störning

Har du problem med din anslutning utan att finna en publicerad störning på vår hemsida? Börja med att rapportera felet till din tjänsteleverantör, kontaktuppgifter finns här nedan. Tjänsteleverantörerna rapporterar därefter till oss om det är en driftstörning i nätet. Kontaktuppgifter till tjänsteleverantörerna.
Driftinfo
enklare_felsok_tjasntefordelarenpsd6
kontaktuppgifter_tjansteleverantor