Vi tar bort bindningstiden*


Nya villkor för fiberanslutning!
Halmstads stadsnät har beslutat att ta bort bindningstiden på fiberanslutningar till villor, under förutsättning att man beställer tjänst* till sin fiberanslutning. Beställer man ingen tjänst löper bindningstiden** som vanligt på 10 år. Vår prisbild ser nu ut som följande:
Anslutningsavgift 4 800 Kr
Basavgift för kapaciteten 100 Mbit/s 125 kr/mån
Basavgift för kapaciteten 1 000 Mbit/s 165 kr/mån
Bindningstid* 0 år - Från den dag du beställer tjänst upphör bindningstiden på fiberanslutningen. 3 månaders skriftlig uppsägning gäller.
Bindningstid** 10 år – bindningstiden löper vidare på 10 år om du ej beställer tjänst. 3 månaders skriftlig uppsägning gäller därefter.
Om du som kund säger upp fiberanslutningen och vill koppla upp dig igen - eller ny fastighetsägare skall koppla upp sig då föregående har sagt upp sin fiberanslutning (ej överlåtit) tar vi 1 295 kr i uppkopplingsavgift.
Detta gäller både kommande kunder och våra befintliga kunder. Inga nya avtal behöver tecknas för er som redan har ett avtal. De nya villkoren gäller alla redan tecknade avtal för villor.
Senaste
#inlineditbutton