Vårt hittills största landsbygdsprojekt är i hamn


HSAB, som förser kommunen med ett öppet nät, har nyligen rott i hamn sitt hittills största fiberprojekt på glesbygden. Utbyggnaden gäller Mahult och Bygget.
Arbetet har pågått under knappt två år och genererat robust fiber från Mahult, upp till Bygget och vidare österut mot Ljungby. Det innebär att innan året är slut, har 117 hushåll på landsbygden nu tillgång till fiberuppkoppling via stadsnätet. Parallellt pågår ytterligare två stora projekt mellan sträckorna Simlångsdalen och Ingemansbo och mellan Simlångsdalen och Esmared. Halmstads stadsnät är idag ett av Sveriges mest utbyggda nät med en 97 procent täckning. Det är bra men inte tillräckligt. För när koppartråden, som levererar ADSL, skrotas och det är långt mellan mobilmasterna är fibern avgörande för en levande landsbygd. Likväl är arbetet tidskrävande med långa schaktsträckor över delvis svår terräng. Arbetet kräver också både tillstånd från trafikverket och markupplåtelser. Läs mer om vilka områden som är uppkopplade eller pågående på Anslut dig.
Du som inte fått något erbjudande kommer i god tid att informeras via brev, innan vi startar projektet i ditt område.