Pris för digitaliserade lägenheter


I förra veckan gick eDiamond Award av stapeln i Stockholm, och i samband med detta delades priset för mest samhällsnyttiga e-tjänst ut. Bland ett femtiotal bidrag kammade Halmstads kommun hem priset.
Vinnare av priset för mest samhällsnyttiga e-tjänst på e-förvaltningsdagarna i Stockholm är de digitaliserade lägenheter för äldre som utvecklats tillsammans med Halmstads fastighetsbolag och hemvårdsförvaltningen i Halmstads kommun.
Lägenheterna som är belägna i Getinge invigdes 2018 och har ett utbud av funktioner som gör vardagen enklare och tryggare. De är bland annat utrustade med automatisk ledbelysning längs med väggarna, olika sensorer används som spisvakt och vattenmätare, digitala lås på dörren och ett tittöga som möjliggör att det går att se och prata med den som ringer på dörren utan att behöva öppna.
Satsningen på smarta hem är ett sätt att förenkla arbetet inom hemvården för vårdgivaren, samtidigt som det underlättar och ger möjlighet för äldre att bo hemma längre. Även säkerheten i hemmet ökar i och med de hjälpmedel som är till för att underlätta och stödja vid behov.
Att ett projekt som detta uppmärksammas i samband med priset är ett tecken på att digitalisering kommer ha en betydande roll i vårt samhälle framöver, för att hjälpa till i de utmaningar som vi har framför oss. Äldrelägenheterna i Getinge är ett pågående projekt som kommer fortsätta växa framöver.
Senaste
#inlineditbutton