Förtydligande gällande avtalsvillkoren


Det har kommit in en del frågor kring hur månadsavgiften hänger ihop med avtalstiden/bindningstiden. Bindningstiden löper på 10 år eller tills den dagen man tecknar en tjänst. När väl en tjänst är kopplad till anslutningen upphör bindningstiden. Det innebär att avtalet går att säga upp med tre månaders uppsägningstid. Efter uppsägningstiden upphör månadskostnaden och anslutningen stängs.
   
Det innebär att så länge man har tjänst kopplad till sin fiberanslutning löper månadskostnaden på enligt avtal. Det är alltså bara om man stänger ner sin anslutning enligt ovan som månadsavgiften upphör.
Senaste
#inlineditbutton