Fiber till byn


För många år sedan gick folket på landsbygden samman för att tillsammans ansluta sig till elnätet som byggdes i Sverige. Nu kan man göra på samma sätt när det gäller att ansluta sig till fibernätet. Halmstads stadsnät verkar för att invånarna i Halmstads kommun ska få möjlighet att ansluta sig till det öppna fibernätet.
I Halmstads stadsnät jobbar vi med landsbygdsstråk. Utmed stråken har vi möjlighet att göra anslutningar utan att ett byalag har bildats. Under fliken Följ ditt område ser du vilka aktuella landsbygdsstråk vi jobbar med.

Bilda föreningar eller byalag

Självklart vill vi hjälpa er som bor på landsbygden. För att underlätta för er så har vi samlat information om vad som gäller för att ansluta sin by. För att göra arbetet lättare ekonomiskt finns det bidrag att söka. Vi på Halmstads stadsnät kan inte söka några bidrag från staten för att bygga till er. Däremot kan ni själva, ute i byarna, bilda föreningar eller byalag och söka bidrag. Då kan vi hjälpa att ansluta er by till Halmstads stadsnät.
På länkarna till höger hittar ni information om hur ni går tillväga för att bilda ett byalag, söka bidrag, vad som krävs av er och annan information kring fiberanslutning utanför tätorten.