Halmstad uppfyller regeringens bredbandsmål


Med fiber till över 95 procent av stadens hushåll, är Halmstad en av få kommuner i landet som lever upp till de anslutningsmål som regeringen hade inför 2020.
Det är PTS:s (Post och telestyrelsen) senaste bredbandskartläggning över hur det står till med fiberutbyggnaden i landets kommuner, som visar att Halmstad fortsätter att ligga i topp. Inte bara i länet utan i hela landet. Enligt rapporten som bygger på mätningar gjorda i oktober 2020, erbjuds fiberuppkoppling till 95,3 procent av hushållen. Fortfarande är det fler hushåll i tätorten än i glesbygden som har tillgång till fiber. En fördelning som HSAB arbetar kontinuerligt med att jämna ut.