omhalmstad

Halmstads stadsnät


HSAB_CMYK2

Halmstads stadsnät AB

Postadress: Box 8050, 300 08 Halmstad
Besöksadress: Pilefeltsgatan 73, 302 50 Halmstad
Organisationsnummer: 556532-6187
Telefon kundtjänst: 035-19 29 80
Hemsida: www.halmstadsstadsnat.se
E-post:
credit
Halmstads stadsnät AB, med tidigare bolagsnamn Halmstad IT-Nät AB bildades år 2002 och var då ett bolag samägt av Halmstad Energi och Miljö (HEM) Halmstads Fastighets Aktiebolag (HFAB) och Halmstads kommun.
I September 2010 förvärvades bolaget i sin helhet av Halmstad Rådhus AB.
All marknadskommunikation sker numera under varumärket Halmstads stadsnät men har tidigare gått under benämningen Hitnet.
Verksamheten för Halmstads stadsnät AB skall enligt bolagsordningen vara följande;
Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att upprätthålla ett aktivt lokalt nät.Målet är att alla invånare, offentliga förvaltningar och företag inom kommunen skall få tillgång till Halmstads öppna lokala nät på lika villkor och att tjänsteleverantörerna skall få tillgång till det öppna lokala nätet för att sälja tjänster till dem som är anslutna till det.
Nätet skall möjliggöra en interaktiv mötesplats i människans och samhällets tjänst som karaktäriseras av oberoende, valfrihet och gränslöshet.
#inlineditbutton