Återställning pågår!


Just nu pågår återställning av asfalt och grönytor i flera områden. Vissa områden där alla fiberanslutningar är klara är ändå inte återställning och slutbesiktning utförd ännu. Det kommer!
Inget område är bortglömt när det gäller återställning av både asfalt och grönytor men det kan dröja lite innan det är klart. Vissa områden, så som Eldsberga och Sennan påbörjas i slutet av sommaren, v.31 respektive v.32. Tyvärr kan vi inte ge mer specifika tidsplaner i nuläget.
Vi och våra entreprenörer gör vårt bästa för att återställningen ska bli utförd på ett bra sätt.
Senaste