Återställning på gator


När det gäller återställning av gatorna och trottoarer grovåterställer vi dem så snart vi kan. Inga större schakt ska stå öppna en längre tid. Den totala återställningen sker dock inte förrän hela området är färdiginstallerat. Bor man, så man får sin installation utförd tidigt, kan man uppleva att det tar lång tid innan återställningen sker.

I avtalet med Halmstads stadsnät ingår grovåterställning på tomten. Det innebär att vi återställer med befintliga massor. För mer detaljerad information se dokumentet Återställning på tomten enligt avtalet.
IMG_0015
På gator som var asfalterade tidigare kommer vår entreprenör att asfaltera igen. Det kan dock ta lite tid innan asfalten är på plats. Gruset som används som underlag måste sätta sig innan asfalteringen görs. Det går inte heller att asfaltera på vintern. Asfaltering kan ske vår, sommar och höst. Inget område kommer ”bli glömt” när det gäller återställning. Vi ber om överseende med att det inte alltid kan göras omgående p.g.a väder, kyla och andra omständigheter.

Förvaring av massor

Enligt de bestämmelser som finns är det tillåtet att förvara återanvändbart material i området under tiden man jobbar i området.

Vem är entreprenör

Under fliken Anslut dig hittar du ditt område. Om du bor i område ”där vi jobbar aktivt” ser du vilka entreprenörer som har uppdraget både kring schakt och återställning på gator och tomter just där du bor. Om du bor i ett redan uppkopplat område går det inte att se vilken entreprenör som var i området när det grävdes där.

Besiktning

När ett område är avslutat görs alltid en slutbesiktning av området. På den besiktningen finns det med representanter från Halmstads kommun, Halmstads stadsnät och entreprenören (i vissa fall även markägare eller vägsamfälligheter). Det händer att kommunen ”tar över återställningen”. Det sker om kommunen vill göra ett större arbete eller kommer att göra ytterligare arbeten efter fiberinstallationen. I dessa fall kan vi inte påverka återställningen tidsmässigt.