Återställning av gator


I avtalet ingår grovåterställning på tomten. Det innebär att vi återställer med befintliga massor. För mer detaljerad information läs dokumentet Återställning på tomten enligt avtalet.
När det gäller återställning av gatorna och trottoarer grovåterställer vi dem så snart vi kan. Inga större schakt ska stå öppna en längre tid. Återställningen görs inte förrän hela området är färdiginstallerat. För den som fått sin installation utförd tidigt, kan det upplevas som att det dröjer innan återställningen är klar.
Enligt de bestämmelser som finns är det tillåtet att förvara återanvändbart material i området.
På gator som varit asfalterade är det vår entreprenör som asfaltera igen. Det kan dock ta lite tid innan asfalten är på plats. Gruset som används som underlag måste sätta sig innan asfalteringen görs. Det går inte heller att asfaltera på vintern. Asfaltering kan ske vår, sommar och höst. Inget område kommer ”bli glömt” när det gäller återställning men vi ber om överseende med att återställningen inte alltid kan göras omgående på grund av väder, kyla eller andra omständigheter.
När ett område är avslutat görs alltid en slutbesiktning av området. På den besiktningen finns det med representanter från Halmstads kommun, Halmstads stadsnät och entreprenören. Det händer att kommunen ”tar över återställningen”. Det sker om kommunen vill göra ett större arbete eller kommer att göra ytterligare arbeten efter fiberinstallationen. I dessa fall kan vi inte påverka återställningen tidsmässigt.