• Underhållsarbete sydöstra Halmstad
    Kommer börja 25 februari 00:01
    Kommer avslutas 25 februari 06:00
    Underhållsarbete sydöstra Halmstad
    Underhåll: VI kommer att utföra ett underhållsarbete som kommer att påverka samtliga kunder sydost om Halmstad. Det kommer medföra nedtid och störningar under arbetet.

 Driftinfo

Här kan du läsa om driftstörningar och andra driftsmeddelande.