Särdal landsbygd

Möjlighet till fiber!

Senast uppdaterad: 13 mars 11:01
Vi har haft vissa förseningar i projektet med tillstånd från Trafikverket och även ett stopp i fibermatningen av stamkabeln. Detta innebär att vi fått förlänga arbetet med att ansluta fastigheterna i området.

Halmstads stadsnät har planerat att bygga landsbygdsstråk i Särdal. Se karta. Det finns även ett Särdals tätortsprojekt - läs om det projektet [http://www.halmstadsstads...

Kontaktuppgifter för fiberanslutning i Särdal

Senast uppdaterad: 2017-12-18
Här hittar ni kontaktuppgifterna för fiberanslutningar i Särdal.
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Om jag inte beställer någon tjänst, vad kostar det då?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad är en efteranslutning?
 • Fakturafrågor
 • Vilken period avser fakturan?
 • Behöver jag betala månadsavgiften även om jag inte använder anslutningen?
 • När får jag min faktura gällande min anslutningsavgift?
 • Kan jag teckna mig för autogiro/e-faktura?
 • Vilka kontonummer gäller vid betalning?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?
 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja mellan och vad kostar det?
 • Kan jag få hjälp att gräva på tomten?
 • Hur djupt ska jag gräva?