Rotorp

Installationerna är i slutfasen

Senast uppdaterad: 8 februari 13:41
Projektet med att fiberansluta Rotorp är i sin slutfas nu. Det är MTA tillsammans med Ericsson som utför arbetet i området.

Installationerna pågår nu på Rotorp och asfalteringen har påbörjats. Asfalteringsarbetet fortsätter när asfaltsverken är öppna igen.
rotorp_alet_karta_mars_2017
Blacklink är underentreprenör i området utför installationerna inne i villorna. Ericsson kommer att "förblåsa" fibern, vilket innebär att det kan ligga fiber på tomten. Du som kund, låt det bara ligga och avvakta bokning för installation. Blacklink ordnar med fibern när de kommer till er.
Flerfamiljsfastigheter
OBS! Flerfamiljsfastigheter behöver vara klara med sitt fastighetsnät den 30 november, 2017.
Sista datum för att skicka in avtal med anslutningspriset 6 800 kr var den 21 april 2017.

Kontaktuppgifter Rotorp

Senast uppdaterad: 2017-11-14
Kontakt med vår entreprenör MTA: Jonathan Sundin, Projektledare samt gräv- och planfrågor på gator och tomt: Kontakt med vår entreprenör Ericsson, kundprojektering och installation: Kontakta Halmstads stadsnät Avtalsfrågor och övriga frågor: E-post: Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80 Postadress Halmstads stadsnät AB Box 8050 300 08 Halmstad

Bli installerad i tid!

Senast uppdaterad: 26 februari 08:29
Entreprenören kontaktar dig för bokning av tid för installation. Det är viktigt att du kan vara till hands under projekttiden. Om du inte blivit fiberansluten under projektets tid tillkommer det en avgift för senare installation.

IMG_0015

Återställning på gator

Senast uppdaterad: 8 mars 16:08
När det gäller återställning av gatorna och trottoarer grovåterställer vi dem så snart vi kan. Inga större schakt ska stå öppna en längre tid. Den totala återställningen sker dock inte förrän hela området är färdiginstallerat. Bor man, så man får sin installation utförd tidigt, kan man uppleva att det tar lång tid innan återställningen sker.

I avtalet med Halmstads s...
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Grävlaget har grävt förbi min fastighet men det är ännu ingen som kontaktat mig. Är jag bortglömd?
 • Var på tomten kommer ni gräva in dukten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Kan jag få hjälp att gräva på tomten?
 • Hur djupt ska jag gräva?
 • Vad kostar det att fiberansluta en villa?
 • Vem gräver på min tomt?
 • Om jag inte beställer någon tjänst, vad kostar det då?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad är en efteranslutning?
 • Fakturafrågor
 • Vilken period avser fakturan?
 • Behöver jag betala månadsavgiften även om jag inte använder anslutningen?
 • När får jag min faktura gällande min anslutningsavgift?
 • Kan jag teckna mig för autogiro/e-faktura?
 • Vilka kontonummer gäller vid betalning?
 • Fiberanslutning av flerfamiljshus (Hyresfastighet)
 • Vem bygger fastighetsnätet?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad ingår i anslutningsavgiften?
 • Var placeras anslutningspunkten i fastigheten?
 • Kan man använda redan etablerad kanalisation i fastigheten?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Vad kostar det att ansluta ett flerfamiljshus?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?
 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja mellan och vad kostar det?