Påarp landsbygd

Påarp - Möjlighet till fiber

Senast uppdaterad: 21 februari 11:03
Vi har gjort förplaneringen av området och beräknar vara igång med projektet till sommaren. Detta förutsatt att våra tillstånd från Trafikverket hanteras som planerat. Innan vi startar kommer vi att bjuda in till ett byggstartsmöte. Alla avtalskunder kommer få en personlig inbjudan till detta möte via brev.
Kor_och_maskin10
Avtalsstopp för området är 28/2 2018.
Nu sammanställer vi avtalen och ser var i området våra avtalskunder finns. Från det gör vi en fiberprojektering som ska ligga som grund för våra entreprenörer som ska gräva och blåsa fiber.
Mer information kommer när vi kommer längre.

Kontaktuppgifter utanför tätort

Senast uppdaterad: 9 januari 12:50
Kontaktuppgifter till Halmstads stadsnät.
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Behöver jag en tjänstefördelare?
 • Om jag inte beställer någon tjänst, vad kostar det då?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad är en efteranslutning?
 • Fakturafrågor
 • Vilken period avser fakturan?
 • Behöver jag betala månadsavgiften även om jag inte använder anslutningen?
 • När får jag min faktura gällande min anslutningsavgift?
 • Kan jag teckna mig för autogiro/e-faktura?
 • Vilka kontonummer gäller vid betalning?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?
 • Vilka tjänsteleverantörer kan jag välja mellan och vad kostar det?