Följ fiberutbyggnaden i ditt område

På grund av en kall vinter har vi för tillfället marktjäle, vilket försvårar vår grävning. Det betyder att vi i några områden tyvärr har tillfälligt grävstopp. Vår förhoppning är att i dessa områden kunna påbörja grävningen igen så snart vädret tillåter.