Bli tjänsteleverantör


Halmstads stadsnät är en öppen marknadsplats där nationella, regionala och lokala tjänsteleverantörer konkurrerar på lika villkor. Vi levererar en lång rad nätburna tjänster i olika kategorier, både till hushåll och till företag. Exempelvis internet, TV, säkerhetstjänster, drifttjänster och samhällstjänster.

För att bli tjänsteleverantör i Halmstads stadsnät :

  • Teckna samarbetsavtal med oss och specificera tjänsten.
  • Bestäm en tidpunkt för försäljningsstart
  • Bestäm en tidpunkt för leveransstart

Som tjänsteleverantör i Halmstads stadsnät:

  • Synliggörs era erbjudanden i Halmstads stadsnäts välbesökta Tjänsteguide.
  • Ges tillgång till adressdata till anslutna adresser via en marknadsdatabas.
  • Möjligheten att leverera till ett eller flera stadsnät.

Leverera i Halmstads stadsnät

Gäller det en lokal tjänst som levereras i Halmstad - kontakta oss för att teckna avtal.

Leverera i flera stadsnät

Vi samverkar med andra öppna stadsnät via Stadsnätsportalen. Som tjänsteleverantör går det att leverera i ett eller flera nät via Stadsnätsportalens tjänstekanon. Här administreras och publiceras tjänsteinformation från Sveriges stadsnäts alla webbplatser.
Läs mer om hur du blir leverantör i flera nät.