Fiber till alla


Halmstads stadsnät fiberansluter fastigheter inom Halmstads kommun. Vi ser också till att tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster över vårt fibernät. Exakt hur anslutningen går till varierar lite mellan olika typer av fastighetsägare (t.ex. kommersiella fastigheter, hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och enskilda villor). Mer information hittar du i varje kategori på sidan Anslut dig.
Slutanvändarna köper tjänster direkt från våra tjänsteleverantörer, vilket innebär att vi inte tecknar några tjänsteavtal med företag eller hushåll. Var och en väljer fritt vem de vill köpa tjänster av och tjänsterna betalas direkt till vald tjänsteleverantör. Mer information om våra tjänsteleverantörer hittar du i Tjänsteguiden.