Stadsnätet inleder samarbete med Nokia för att utveckla sakernas internet – IoT


Halmstads stadsnät inleder ett samarbete med Nokia kring IoT, sakernas internet. Genom samarbetet med Nokia tar Halmstad ett stort steg mot den ”smarta staden” och befäster ställningen som kommunen med ett av Sveriges främsta stadsnät.
Under hösten kommer Halmstads stadsnät och Nokia genomföra testverksamhet i
större skala för att utvärdera plattform, teknik samt tjänster och tjänsteutveckling inom IoT (Internet of Things), sakernas internet.
- Vi sätter nu Halmstads kommun på den nationella kartan som ett föredöme vad gäller IoT. Vi tar ett stort steg i arbete med att förse kommunen med smarta tjänster som kommer att vara hela kommunen, såväl förvaltning, invånare och näringsliv till nytta. IoT och smarta tjänster är även en viktig del i vår strävan att knyta ihop hela kommunen, både stad och landsbygd, säger Yngve Kihlberg (C) ordförande Halmstads stadsnät AB.
Målsättningen för stadsnätet är att göra det så enkelt som möjligt att utveckla nuvarande och nya tjänster som är på väg in i nätet.
- Vår ambition är att nå alla målgrupper inom kommunen med en komplett
kommunikations-plattform som ger en möjlighet till att öka den digitala närvaron och att göra det enkelt för kommunen i sin helhet. Nokias plattform passar våra behov på ett väldigt bra sätt, säger Erik Eriksson som är VD för Halmstads stadsnät AB.
Nokia är glada över att få samarbeta med en kommunal aktör som har ett väl utbyggt nät som är rustad för kommande utmaningar.
- Nokia ser samarbetet som ett bra tillfälle att visa upp sina tekniska lösningar och sin plattform på den svenska stadsnätsmarknaden och ser fram emot att arbeta med den smarta kommunen som Halmstads stadsnät är en del av, säger Peter Wennerström, Country Manager Nokia Sweden.
VAD ÄR INTERNET OF THINGS – SAKERNAS INTERNET?
Det kan vara vardagsföremål som hushållsapparater, kläder och accessoarer, men även maskiner, fordon och byggnader, med inbyggd elektronik och internetuppkoppling, vilket gör att de kan styras eller utbyta data över nätet.
Sakerna kan kontrolleras och delge information från andra platser vilket underlättar för integration med datasystem och kan resultera i högre effektivitet och exakthet. När sakernas internet innehåller sensorer blir det ett exempel på det som cyberfysiska system som intelligenta hus, smarta elnät och intelligenta transportsystem.
Publicerat 2018-06-29