ansluta1

Fiber


Så här ansluter vi
Halmstads stadsnät ansluter fastigheter till fibernätet i Halmstads kommun. Vi ser också till att tjänsteleverantörer kan leverera sina tjänster över nätet.
Exakt hur anslutningen går till varierar lite mellan olika typer av fastighetsägare (ex. kommersiella fastigheter, hyresfasigheter, bostadsrättsföreningar, samfälligheter och enskilda villor) Mer info hittar du i undermenyn för respektive kategori.
Avgift för anslutningen
Anslutningsavgiften är en engångskostnad på 6800 kr. Därefter har man en basavgift varje månad på 125 kr/månad. Kapaciteten in i fastigheten är 1000 Mbit/s. I priset ingår inga tjänster, kostnaden för Internet, TV eller Telefoni tillkommer.
Slutanvändarna köper tjänster direkt från våra tjänsteleverantörer
Det betyder att vi inte tecknar några tjänsteavtal med företag och hushåll. Var och en väljer fritt vem de vill köpa tjänster av och tjänsterna betalas direkt till vald leverantör.
#inlineditbutton