Styrelsen


Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Halmstads kommun. De väljer också vem som ska vara ordförande och vice ordförande. Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst sju styrelseledamöter.
Ansvarig
Erik Eriksson, vd
Ledamöter
Yngve Kihlberg (Centerpartiet) ordförande
E-postadress:
Amela Kara (Socialdemokraterna) vice ordförande
E-postadress:
Göran Almén (Moderata samlingspartiet) ledamot
E-postadress:
Lennart Persson (Socialdemokraterna) ledamot
E-postadress:
Magnus Hedman (Kristdemokraterna) ledamot
E-postadress:
Robert Grönberg (Sverigedemokraterna) ledamot
E-postadress:
Charlotte Olesen Rosén (Socialdemokraterna) ledamot
E-postadress:
Sammanträdesdatum 2022
  • 16 februari
  • 6 april
  • 25 maj
  • 21 september
  • 19 oktober
  • 30 november
  • 14 december
Vill du ta del av kallelser, protokoll, årsredovisningar och övriga dokument är du välkommen att kontakta vår kundtjänst Halmstad direkt.
telefon: 035-19 29 80
e-post: