Bolagsinformation


I den dagliga verksamheten arbetar Halmstads stadsnät AB med ledorden engagemang, utveckling och laganda.
Enligt bolagsordningen ska verksamheten:
Bolaget ska aktivt arbeta för att utöka antalet tjänsteleverantörer och antalet tillgängliga tjänster i stadsnätet med syfte att få fler aktiva kunder.

Bolaget ska ge alla tjänsteleverantörer tillgång till att sälja tjänster på lika villkor för att skapa ökad konkurrens.
Bolaget ska välja tekniska lösningar som främjar utvecklingen av hög driftsäkerhet, långsiktig attraktionskraft och livslängd.
Bolaget ska bedriva ett medvetet och systematiskt arbete som minskar riskerna för sårbarhet och förebygger krissituationer.
Bolaget ska arbeta för ett aktivt öppet lokalt stadsnät för invånare, offentliga verksamheter och näringsliv. Bolaget ska ha en aktiv roll att utveckla och leverera Halmstads kommuns framtida digitala samhällstjänster och se till att kommunens e-tjänster kan erbjudas till alla invånare.
Bolaget ska utveckla, äga och förvalta IT-infrastruktur inom Halmstads kommun, omfattande fysisk infrastruktur och teknisk utrustning för stadsnätsleveranser. Det innefattar även utbyggnad, förvaltning och finansiering av stomnät på landsbygden. Bolaget ska även se till att den är skyddad mot avbrott och sabotage.
Som en del av Halmstads kommun arbetar vi aktivt med stadens vision;
Hemstaden – Vi är en kommun där människor möts - med trygghet, respekt och kärlek.
Kunskapsstaden - Vi bygger en stad där människor växer - genom utbildning, företagsamhet och nytänkande.
Upplevelsestaden – Vi skapar en atmosfär som ger livslust - genom aktivitet, gemenskap och livskvalitet.