home

Söndrum

Villaområde

Söndrum är ett uppkopplat område

Senast uppdaterad: 18 september 13:19
Området är uppkopplat och förberett för en fiberanslutning vid de flesta fastigheter. I ett uppkopplat område kostar det 20 000 kr att ansluta villan, dvs när Halmstads stadsnät tidigare lagt ner tomkanalisation vid tomtgräns. Sök på din adress för att se om du har kanalisation vid din tomtgräns. Det är inte alla adresser som har möjlighet att göra en efteranslutning.

Även om din adress står som ansluten här på hemsidan - vänligen skicka ett mail till oss för att dubbelkolla så inga missförstånd sker! Skicka din fråga till: info@halmstadsstadsnat.se

Återställningen av gator är inte helt färdig ännu. Läs gärna dokumentet från Teknik och Fritidsförvaltningen till höger på denna sida, Återställning av gator.
Familj_panorama
En efteranslutning går att göra om det finns tomkanalisation i tomtgränsen till din fastighet. Priset för en efteranslutning är 20 000 kr, då ingår grävning på din tomt, håltagning i fastigheten, tjänstefördelaren samt installation av den. När fiber är installerad är månadsavgiften 125 kr i månaden inom tätort och 165 kr i månaden utanför tätort, det ingår inte Internet, TV eller Telefoni i det priset.
När Halmstads stadsnät påbörjar ett projekt med att fiberansluta ett område erbjuder vi fastighetsägarna att ansluta sin villa för 6 800 kronor och därefter 125 kronor resp 165 kr i månaden. Det anslutningspriset gäller endast under en av Halmstads stadsnät fastställd tid. Tjänsterna tillkommer alltid. Läs mer om tjänsteleverantörerna och deras tjänsteutbud i Tjänsteguiden.
Vill du ansluta din fastighet till Halmstads stadsnät, kontakta oss via e-post: info@halmstadsstadsnat.se

Kontaktuppgifter till Halmstads stadsnät

Senast uppdaterad: 22 september 11:45
Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: info@halmstadsstadsnat.se
Tel Kundtjänst: 035-19 29 80

Postadress:

Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad

Besöksadress:

Pilefeltsgatan 73, Halmstad
Öppettider: Vardagar kl. 8-17
Dag innan röd dag stänger vi kl.15.
#inlineditbutton