Simlångsdalen - Hilleshult Glesbygd
Senaste nytt för Simmlångsdalen - Hilleshult


Arbetet fortsätter med att schakta, blåsa fiber i stamnätet och hantera kundprojekteringar längs de planerade sträckorna.
Vi kommer nu också börja ansluta i olika etapper av utbyggnaden. Tyvärr har vi stött på en del problem med markupplåtelse i vissa områden, vilket kommer skapa förseningar på vissa håll, bland annat i Roshult. I övrigt räknar vi med att vi ska kunna ansluta flertalet under tiden augusti, september.

Kontaktuppgifter Simlångsdalen - Hilleshult glesbygdÅterställning av gator

I avtalet ingår grovåterställning på tomten. Det innebär att vi återställer med befintliga massor. För mer detaljerad information läs dokumentet Återställning på tomten enligt avtalet. ...ingen”. Det sker om kommunen vill göra ett större arbete eller kommer att göra ytterligare arbeten efter fiberinstallationen. I dessa fall kan vi inte påverka återställningen tidsmässi.
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad är en efteranslutning?
 • Fakturafrågor
 • Vilken period avser fakturan?
 • Behöver jag betala månadsavgiften även om jag inte använder anslutningen?
 • När får jag min faktura gällande min anslutningsavgift?
 • Kan jag teckna mig för autogiro eller e-faktura?
 • Vilka kontonummer gäller vid betalning?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?