Simlångsdalen - Bokbacken glesbygd
Avtalsstopp för Simlångsdalen - Bokebacken glesbygd


Avtalsstopp har nu varit och vi kommer nu sammanställa dom avtal vi fått in för att förbereda projektering av området. Avtalshantering av markupplåtelse och olika tillstånd pågår samtidigt. Vi räknar med att vara igång med schakt och kundprojektering till våren nästa år.
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad är en efteranslutning?
 • Fakturafrågor
 • Vilken period avser fakturan?
 • Behöver jag betala månadsavgiften även om jag inte använder anslutningen?
 • När får jag min faktura gällande min anslutningsavgift?
 • Kan jag teckna mig för autogiro eller e-faktura?
 • Vilka kontonummer gäller vid betalning?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?