Simlångsdalen - Bokbacken glesbygd
Senaste nytt för Simlångsdalen - Bokebacken glesbygd


Avtalsstopp har varit och just nu pågår projektering och schakt av vissa sträckor. Det är ett stort projekt där vi först till våren 2023 förväntas ha anslutit alla våra avtals kunder. Detta förutsatt att vi inte stöter på allt för stor hinder på vägen.
 • Fiberanslutning av villor
 • Tillhandahåller ni kanalisation för fiberkabel?
 • Vad händer om jag flyttar?
 • Vem äger anslutningen?
 • Vad är en efteranslutning?
 • Fakturafrågor
 • Vilken period avser fakturan?
 • Behöver jag betala månadsavgiften även om jag inte använder anslutningen?
 • När får jag min faktura gällande min anslutningsavgift?
 • Kan jag teckna mig för autogiro eller e-faktura?
 • Vilka kontonummer gäller vid betalning?
 • Internet
 • Vilka hastigheter har jag tillgång till?