home

Särdal

Villaområde

Schakt & kundproj pågår, några installationer har påbörjats

Senast uppdaterad: 16 november 13:40
Nu har vi ett erbjudande och nyheter till dig som är fastighetsägare i Särdals tätort. Det finns även ett Särdals landsbygdsprojekt - läs om det projektet här.

Sista dagen vi tar emot avtal med anslutningspriset 6 800 kr var den 28 juni 2017.
children-593313_1920
I avtalet med Halmstads stadsnät ingår:
• grävning på tomt (närmsta väg i enklast yta samt grovåterställning)
• håltagning i yttervägg eller torpargrund
• installation av tjänstefördelare
• ett personligt kundprojekteringsbesök
• du får kapaciteten 1000/1000 Mb/s för 125 kr/månad, tidigare pris 165 kr/mån.
• från den dag du beställer tjänst upphör bindningstiden på fiberanslutningen och 3 månaders uppsägningstid gäller. Om du ej beställer tjänst löper avtalstiden enligt tecknat avtal (10 år).
I slutet av maj höll Halmstads stadsnät ett byggstartsmöte för fastighetsägare i Särdals tätort. Relacom, som är entreprenörer för projektet, berättade mer om grävning på gator, grönytor och tomter, kundprojektering och installationen.
Om någon vill ha extra dragning av dukt inomhus, göra mer än en håltagning, gräva en annan väg än den närmaste på tomten går det självklart att lösa. Det ingår inte i anslutningspriset - utan då betalar man enligt prislistan nedan.
Här kan ni se de preliminära schaktkartorna. Etapp 1 är området närmast havet.
Notera att vi behöver ett nytt undertecknat avtal – intresseanmälan på hemsidan eller tidigare tecknat avtal är ej giltigt. Sista dagen vi tar emot avtal med anslutningspriset 6 800 kr var den 28 juni 2017.

Var är avlämningspunkten vid tomtgränsen?

Vi kan tyvärr inte före ett projekt startat meddela var på tomten som dukten kommer gå in. Avlämningspunkten vid tomtgränsen är beroende av många olika faktorer. Generellt undviker vi att lämna av dukten vid en asfalterad eller stenlagd uppfart. När ert område är projekterat i detalj, kan vi göra grävkartor som läggs ut på vår hemsida. Först i detta skede kan ni se var vår avlämningspunkt blir. Vår entreprenör gräver från avlämningspunkten till er fastighet.

Kontaktuppgifter för fiberanslutning i Särdal

Senast uppdaterad: 5 juni 11:36

Huvudentreprenör Relacom, Henrik Midenius

Adrian Lilja – Relacom

Grävning i gator och grönytor samt tomtschakt

Henrik Andreasson – Andreasson & Lindhs Entreprenad
henrik@alentreprenad.com

Kundprojektering och fiber

Rasmus Dyrestam – RD Fiberteknik
rasmus.dyrestam@rdfiberteknik.se

Kontakta Halmstads stadsnät

Avtalsfrågor och övriga frågor:
E-post: info@halmstadsstadsnat.se
Tel Kundtjänst Halmstads stadsnät: 035-19 29 80

Postadress

Halmstads stadsnät AB
Box 8050
300 08 Halmstad

Bli installerad i tid!

Senast uppdaterad: 26 juni 10:06
Var uppmärksam på att du får en installationstid bokad till dig för fiberanslutningen. Märker du att grannar är bokade/installerade men du inte hört något. Kontakta oss eller entreprenören! Om du inte blivit fiberansluten under projektets tid tillkommer det en avgift för senare installation.
Filer
#inlineditbutton