home

Kvibille - Harplinge

Landsort

Kvibille -Harplinge - Möjlighet till fiber!

Senast uppdaterad: 6 oktober 13:56
Äntligen fiber! Halmstads stadsnät bygger ut fiber på landsbygden och nu har turen kommit till fastighetsägare mellan Kvibille och Harplinge. De fastighetsägare som har möjlighet har fått ett erbjudande i brevlådan.
Kor_och_maskin6
Vi Har nu haft avtalsstopp. Det innebär att vi inte längre tar emot avtal till reducerat pris. Det som sker nu är att vi sätter oss och sammanställer avtalen och var i området våra avtalskunder finns. Från det gör vi en fiberprojektering som ska ligga som grund för våra entreprenörer som ska gräva och blåsa fiber.
Vi räknar med att behöva hösten på oss för detta arbete. När vi är klara så kommer vi kalla alla avtalskunder till ett byggstartsmöte. Där går vi igenom hur processen kommer se ut och gå till. Ni får träffa entreprenören och får besked om våra tidsplaner.
Vintern står för dörren och kan i vissa fall påverka när vi startar projektet. Andra faktorer som tillgång på entreprenörer, material och övrig teknisk planering påverkar också när vi kan komma igång. Våra ambitioner är dock att vi ska starta bygga fibernätet under 2018.

Kontaktuppgifter utanför tätort

Senast uppdaterad: 18 september 12:57
Frågor ställer ni till anders.berggren@halmstad.se eller ringer vår kundtjänst på 035-19 29 80.
#inlineditbutton